Elias Myrholm

Andra berättelser är Amerikabreven från Elias Myrholm f. 1862 i Vallen. Han flyttade 1889 till Amerika. 

Brev daterat 2 juli 1889, South Haven, Minnesota.


Vi fingo gå ombord i Lifverpool på ångaren Arizona den 14 juli på morgonen. Så fingo vi ligga ute på redden till kl.11 den 15:e. 10 dagar på hafvet, mestadels vackert väder endast den 26 då var det så att vågorna slog öfver däcket.

Jag hade ingen känning af sjösjukan men det var unga, friska karlar som lågo i sjösjuka hela resan. Kl 5 på morgonen den 25 fingo vi land i sigte och klockan 11 landade vi vid New York och gick på en färja från dockan till Castle Garden. Gick från Castle Garden kl 5 e.m. samma dag. Ankom till Chikago kl 1 e.m. den 27 juni. Fick här vänta på tåg i 12 timmar. Ankom till St Paul den 28 kl 6 e.m. Här skildes jag ifrån Johan Palmén hvarefter tåget genast fortsatte till Minneapolis där jag låg öfver natten. Ankom till Buffalo den 29 kl 11 f.m. Här gick jag omkring i staden som är temligen vacker då jag kl 4 e.m. träffade Holsten Nordberg. Han bor 17 eng mil från Buffalo vid en station som heter South Haven. Han hade kommit till Buffalo samma dag. Jag följde honom hem och då träffade jag Nils Ander Josefsson där. Han hade arbetat på ett ladugårdsbygge men hade nu slutat. Karl August Nilsson han är i Duluth. Här omkring Minnesota och St Paul är det nu mycken arbetsbrist så att när 1 arbetar så står det 10 utan arbete och tittar på. Nils Ander will att vi skola längre till Dakota och Montana. Där brukar bli god förtjenst vid weteskörden och tröskningen. som börjar i slutet af denna månad.
 

Landet häromkring är beväxt med grof löfskog bestående af Ek Ask Alm Lind samt någon enda björk och Asp. Jordmånen består af svartmylla. I skogarna häromkring växer här så ymnigt med gräs att ingen som icke har sett det kan göra sig en föreställning. Wete, Majs och potatis Råg och Korn är här så frodigt att jag aldrig har sett slikt. Kor går i så långt hö så att det endast syns hornen. Men så är också korna så stora och feta att korna hemma äro ingenting deremot. Här finnes brandbär som i Sverge, äfven jordbär. Samma slags myggskrank som i Sverge. Nätterna här äro så mörka att man knappt kan se handen framför sig och ett slags lysflugor flyga omkring i mörkret som eldgnistror. Wärmen var här i går 90 grader Fahrenheit i skuggan. 43 grader Celcius. I dag är det lite svalare. Jag får nu sluta detta bref med en kär helsning till eder alla der hemma. Och Holsten helsar eder.

Elias

Det tjenar till ingenting att ni nu skrifver till mig då jag inte vet hvart jag kommer att stanna. Får jag vara frisk som jag varit hittils så går det nog bra. Mera nästa gång.

Elias skrev 4 brev hem mellan 1889-1890. Sedan är hans öde okänt. Dessa brev finns kvar i byn och är intressanta tidsdokument över förhållandena såväl i Amerika som här hemma.


 
Historik

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000416. Senast uppdaterad 010115