Vallens Byalag är ett aktivt och väl fungerande byalag som bildades 1973. Byalaget har ca 200 medlemmar. Vallens Byalag bildades då skolan skulle säljas.
Byalaget har genom åren fungerat som opinionsbildare och språkrör i olika frågor som berört byn och dess angelägenheter. T.ex. har byalaget fått till stånd en hastighetssänkning genom byn från 70 km/h till 50 km/h. Byalaget har också räddat kvar vägbelysningen genom byn och sett till att det satts upp en TV-slavsändare pga. dålig TV-mottagning.
Ett av de senaste projekten byalaget sysslat med är iordningställa en lekplats mitt i byn.


Det här är byalagets föreningshus, Vallencia.
Är Ni intresserade av att hyra Vallencia, kontakta Byalaget via mailadressen.
Vallencia är fullt utrustad med kyl och frys, diskmaskin, musikanläggning för både kassetter och CD-skivor, TV med video, mikrovågsugn och utrustning att servera nära 100 gäster.
Att hyra Vallencia för möten eller andra kortare sammankomster kostar 100 kr. och för en fest, t.ex. klassträff, bröllop, släktträff eller liknande kostar det 350 kr. per tillfälle.

Under året ordnar byalaget ett flertal aktiviteter för byborna och andra intresserade.
Under de senaste åren har ett gediget insamlingsarbete pågått och pågår fortfarande med att samla in fakta om Vallens by. Flera pärmar har sammanställts med information, allt från gamla kort och fakta om stenåldersfynd som hittats runt byn. Det finns även en pärm med de släktutredningar som gjorts

Fram till 2013 delades "Byalagsnytt" ut, ett litet informationsblad med nyheter och information från byalaget. Byalaget deltog också under många år i Junsele närradio och berättade om sina aktiviteter. 
Tidigare utgivna Byalagsnytt i pdf
:

Februari 2003,
April 2003,
Juni 2003,
Oktober 2003,
Januari 2004,

April 2004,
Oktober 2004,
Februari 2005,
September 2005,
Februari 2006
,
Februari 2007.
September 2007.
Februari 2008.
Februari 2009.
Februari 2010.
Juni 2010.
December 2010.
Februari 2011.
Juni 2011.
Februari 2012.
Mars 2013.

Medlemsavgiften för att vara med i byalaget är 50 kr. Kontakta byalaget via junselevallen@telia.com om Ni vill bli medlem i Vallens byalag.

Årsmötesprotokoll 2001.

Årsmötesprotokoll 2002.

Årsmötesprotokoll 2003.

Årsmötesprotokoll 2004.

Årsmötesprotokoll 2005.

Årsmötesprotokoll 2006.

Årsmötesprotokoll 2007.

Verksamhetsberättelse 2007.

Årsmötesprotokoll 2008.

Verksamhetsberättelse 2008.

Årsmötesprotokoll 2009

Verksamhetsberättelse 2009

Årsmötesprotokoll 2010

Verksamhetsberättelse 2010

Årsmötesprotokoll 2011

Verksamhetsberättelse 2011 och verksamhetsplan 2012

Årsmötesprotokoll 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Årsmötesprotokoll jubileumsåret 2013

Verksamhetsberättelse 2013

Årsmötesprotokoll 2014

Verksamhetsberättelse 2014

Årsmötesprotokoll 2015

Verksamhetsberättelse 2015

Årsmötesprotokoll 2016

Verksamhetsberättelse 2016

Årsmötesprotokoll 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse 2019

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsberättelse 2021

Årsmötesprotokoll 2022

Byalagsdansen

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000303. Senast uppdaterad 20200328.