Fiskevatten i Vallens närområde

 

Här på kartan ser du olika fiskevårdsområden i närheten av Vallen.

KARTA:

A - BETARSJÖNS FVO.
Betarsjön
: Öring, Lax, Abborre, Gädda. 
Nils-Hans tjärnarna:
Röding, Öring. 
Rinnån,Ruskån:
Öring, Harr.
 
Fiskekortförsäljning på Vallen:
Stefan Tågestad. Tel. 0621 - 220 72.

B-C - LÅNGVATTNETS FVO och KFO. Ett flertal sjöar och tjärnar med inplanterad Röding och Öring.

D - RÖÅNS FVO.
Röån börjar sitt lopp i Betarsjön, slingrar sig 2,5 mil genom omväxlande landskap, mynnar uti Ångermanälven. Harr, Öring, Abborre, Gädda.

E - RUSKÅNS FVO.  
Vildmarksfiske. Strömmande vatten, sjöar och tjärnar. Öring, Harr, Regnbåge, Bäckforell,  Abborre, Gädda

Ovanför Vallen ligger dessutom flera större sjöar som inte ingår i dessa fiskevårdsområden men med god tillgång på abborre, gädda.

Fiskekortförsäljning            :

OK-Junsele 0621 - 101 54

Junsele Camping 0621 - 105 54

Turistbyrån, Junsele 0621 - 101 55

Båt- och kanotuthyrning, mat och boende, kontakta Turistbyrån, Junsele

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 010209. Senast uppdaterad 020627.