Johan Peter Wallin


 

Junsele Hembygdsförening presenterar hösten 2009 en, för nutiden åtminstone, bortglömd och okänd författare från Vallen, Johan Peter Wallin. Han föddes den 1 november 1847 och dog i förtid, bara 50 år gammal, den 15 maj 1898.
Enligt en utredning av Göran Stenmark föddes Johan Peter Wallin på den gård i Vallen där Roland Westberg nu bor.
JP Wallins far, Abraham Johansson Wallin, hade tydligen fått hemmanet genom "lottkastning" 1843. Efter 15 år, 1858, sålde JP Wallins far hemmanet (med fastighetsbeteckningen Vallen 4) till Josef Josefsson från Betarsjönäset för 2 590 riksdaler. (Enligt Göran Stenmarks utredning.)
Trots att JP Wallin dog relativt ung lyckades han ändå hinna publicera flera skrifter och belönades bl.a. med pris av Svenska Akademien. Han var också delaktig i framtagandet av vad som senare blev SAOL, Svenska Akademiens ordlista. Släkten skänkte hans efterlämnade anteckningsböcker, tidningsurklipp till den då nystartade hembygdsföreningen i Junsele på 1930-talet. Med dessa dokument och djup forskning har Junsele Hembygdsförening nu skapat en hemsida om denne relativt okände författare från Vallen. (Följ länk från hembygdsföreningens hemsida.)

 

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 091108. Senast uppdaterad 091108.