Sommarlediga barn på Kilen


Översiktskarta över Vallen.
 

2017

 

 

* Årsmöte lördag den 4 mars kl. 14:00 på Vallencia. Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika efteråt.

 

* Valborgsmässofirande söndag den 30 april. Brasa på "Brända tomten" nere vid Danels bröggstuga. Vårsånger med kören Oktaven, vårtal, fika och lotteri. Klockslag meddelas senare.

 

* Midsommarfest fredag den 23 juni kl. 13:00. Traditionellt midsommarfirande vid Vallencia. Dans kring stången, lotterier fika m.m.

 
* Sommarfest söndag den 9 juli. Musikcafé med underhållning av och med Ramzel. Lotteri, Kryss, Fika.

 

* Bastubergsvandring torsdag den 13 juli med start vid Vallencia kl. 18:00. Därifrån vandrar vi förbi sågdammen upp till paviljongen och vidare förbi Kalle Sjökvists ner till Abram-Ors i Söbergä. Ta med eget vatten och fika om ni vill.

 

* Byalagsmöte måndag den 20 november kl. 18:00 på Vallencia. Ärende bl.a. ang. förfrågan från Sollefteå kommun. Fika.

 

* Adventsgudstjänst 2:a advent söndag 10 november kl. 14:00 Vallencia i Vallen. Medv.: Martin Jönsson, kyrkokören Oktaven. Kyrkkaffe.