Sommarlediga barn på Kilen


Översiktskarta över Vallen.
 
 

2020

 
* P.g.a. det rådande läget med corona-pandemi som på ett tragiskt sätt även drabbat Vallen, inte minst Vallens byalag och dess styrelse, så har vi enhälligt beslutat att ställa in alla byalagets aktiviteter detta verksamhetsår tills vidare, för att undvika fler tragedier. Byalaget vill med alla medel undvika att bidra till att smittan sprids och att fler drabbas av sjukdomen, lidande och kanske t.o.m. avlider.

Byalaget kan inte förbjuda någon eller några att arrangera aktiviteter i vår närhet, aktiviteter som vi anser borde undvikas den närmaste tiden, men vi vill dock kraftigt understryka att eventuella arrangemang i Vallen eller dess närhet inte på något sätt understöds av Vallens byalag.

 

* Lördag 7/3 kl. 14:00: Årsmöte. Sedvanliga ärenden. Fika.

 

INSTÄLLT SISTA APRIL

* Torsdag 30/4 kl. 18:00: Valborgsmässofirande vid "brända tomten" nere i Bäckbacken. Majbrasa, grillad korv, fika, lotteri, vårtal samt inte minst vårsånger av kyrkokören Oktaven.

 

INSTÄLLT MIDSOMMARFIRANDE

* Fredag 19/6 kl. 13:00: Midsommarfirande vid Vallencia. Dans kring midsommarstången, lotteri, servering m.m.

 

INSTÄLLT SOMMARFEST

* Söndag 12/7 kl.18:00: Sommarfest/Musikcafé på Vallencia. Underhållning av och med Ramzel, lotterier, frågetävling, fika m.m.

 

INSTÄLLD VANDRING

* Torsdag 16/7 kl. 18:00: Bastubergsvandring. Som vanligt samlas vi vid Vallencia och traskar iväg upp till Paviljongen via sågdammet. Vidare förbi Kalletorpet och ner vid Söberget. (Kom gärna upp till Vallencia även om du inte orkar/vill gå upp till Bastuberget.