På denna sida kommer byalaget att visa det utbud av konst och musik som finns på Junselevallen.

Konst

Titta på bildvävnader av Disa Söderberg 
eller
Akvarellmålningar av Ulla Ramne-Annander

Se Bror Rosins träskulptur och läs
"Nicke" Sjödins dikt
om Bror Rosin.

Utställning av en del av Bror Rosins "göbba" på Vallencia sommaren 2014

Vallen på museum

Musik och visor

"Junsele-patrioter" - visa skriven av
Roffe Söderberg

"Våll´n om sommarn" - visa skriven av Roffe Söderberg

Spelmannen - Mattias Rosin

"Nyholts Kajsa " - visa skriven av Hans O. Alfredsson/ Roffe Söderberg

Spelmannen - Roffe Söderberg

"Vållarvisa" - visa skriven när Byalaget bildades av n´Hanns-Olov (lyssna)

Mer Konst

Tavlor av Rune Blomström

Tavla av Roffe Söderberg

Dikter

"Där vassarna viska" av Gustav Rosin (lyssna)

"Lappsk dröm" av Gustav Rosin

"Skifsjön" och "Sommarjobb jag minns"

Vårdikter av Roffe Söderberg

Tillbaka

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000303. Senast uppdaterad 091206.