Mjölkstenen manade till mjölkning 

Text: ´n Hanns-Olov


 
      I gästboken på hemsidan har vandringsmannen Lars H, deltidsboende i Hällviken och på Vallnäset sedan flera årtionden, berättat om ett dokument som han har hittat hos Riksantikvarieämbetet. Det handlar om Mjölkstenen och Mjölkstensberget på Våll’n och ingår i en inventering av fornlämningar som tydligen gjordes för precis 40 år sedan, 1968.

   
    Det finns en hel del fornlämningar kring Vållbyn. Mest gäller det fångstgropar, eller älggropar som vållara kallar dem. Men den 10 juli 1968 gjorde den som letade efter lämningar på uppdrag av Riksantikvarieämbetet alltså även en notering om Mjölkstensberget.

    Så här står det antecknat med blyerts:
    ”Berget kallas Mjölkstensberget. När solen, från byn Vallen sett, stod rakt över bergets branta NV-topp, den s k Mjölkstenen, var det tid att middagsmjölka korna. Därav bergets namn.”
     Notisen är signerad C V-S.


 


 
Foto: Rune Alfredsson

Så här ser Mjölkstensberget ut från byn (Bäckbacken). Själva stenen, delvis skymd av tallar,
står högst uppe till höger på berget. Det var dit mjölkerskorna spanade.

  
   Mot denna beskrivning finns knappast något att invända. Precis så har de gamle berättat att det gick till här en gång i tiden. Säkert var det så.
   Mjölkstenen, mjålksten, balanserar högst uppe på berget, högt över Betarsjön, längst ut på kanten där berget stupar brant åt två håll. Utsikten är mycket vacker. Milsvid, som det brukar heta. Man ser också Bäckbacken och en stor del av byn härifrån.

Rast och vila vid Mjölkstenen, som har gett berget dess namn.
                                                                                Foto: ´n Hanns-Olov

 
 
Denna sida skapades av Junselevallens byalag 081125. Senast uppdaterad 090101.