VALLEN PÅ MUSEUM
Nu har Sollefteå museum invigts. Det ligger vid gågatan, mitt i stan, i samma vackra kulturhus som Sollefteå bibliotek.
Muséet ska bevara kulturhistoriska värden för framtiden, ge en skildring samt berätta om livet i Sollfeteå kommun förr och nu.
I lokalerna visas bl.a. stenåldersbosättningar och göremål från bl.a. Nämforsen. Ångermanälvens, Fjällsjöälvens och Faxälvens betyelse för människorna och bygden.
Skogsepoken, som har och har haft stor betydelse för Sollefteåbygden, har tagits upp i ett vackert rum. Där har Ulla Ramne-Annander arbetat med att ta fram material och göra i ordning de olika installationerna. Några fotografier har förstorats upp på tyg, bl.a. ett fotografi som Anselm Åkerberg tagit i Vibergsboern på Vallen, visar några "Vållare" i kojan. Vibergsboern anlades under 1880-talet och brukades fram till 1908.
Olika gamla föremål, bildspel, citat och gamla fotografier från Vallen och Junsele visar skogens betydelse för bygden.

 

.
Foto: Monica Blomström


Foto: Monica Blomström

Tillbaka till
KULTUR

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 030705. Senast uppdaterad 030705.