Tavlor från Junsele
av Rune Blomström.


Tavla gjord till Vallens byalag

Tuschteckning - "Forbönder"

" Hällvika"

"Slättbränna"
Tillbaka till
KULTUR
Denna sida skapades av Junselevallens byalag 020125. Senast uppdaterad 020402.