Några ord om Zakarias Lundin

Text och foto: ’n Hanns-Olov


 

ETT LITET RÖTT HUS på Våll’n kallas ”Zackes”. Ovanför ytterdörren finns numera en vackert snidad skylt med det namnet. Där bodde Zakarias Lundin med sin familj under mer än ett halvt sekel.
          På Våll’n kallades han sällan något annat än Zacke. Han var född i Ådals-Liden 1882. Sina första år tillbringade han med föräldrar och syskon uppe på ett berg, Västanbäcksberget, strax ovanför Näsåker.
         Hans pappa, Johan Peter Zachrisson Lundin, arbetade där vidare med ett litet ensamt torp som farfar, Sakarias Persson, hade börjat odla under första hälften av 1800-talet. Sakarias Persson (1818-1898) omtalades som ”’n Sakre på bärjä”, men han kallades också ”Kraften” på grund av sin styrka.

JOHAN PETER ZACHRISSON, som tog namnet Lundin, var gift två gånger. Hans första hustru, som hette Botilda, dog 1878. Han gifte därefter om sig med Anna Helena Sjölund. Tillsammans fick de sju barn. Zakarias var nummer två.
        Johan Peter dog den 21 november 1892, 44 år gammal. Anna Helena gav sig då i väg med fyra av barnen och hamnade i Hällberget, några kilometer nedanför Våll’n, där Zakarias snart fick börja arbeta som dräng. Han var tio år när de kom till Hällberget. När han var 19 år, 1901, dog hans mamma. Hon var då omgift.
        1908 gifte sig Zakarias med Brita Erika Berg, som var sju år yngre. Hon var dotter till den siste båtsmannen på Våll’n och arbetade som piga i Hällberget. De fick med tiden fyra barn.
       Zakarias avled 1968
, Brita (”a Zacke-Brita”) 1979.

 

ZAKARIAS LUNDIN TYCKTE OM att läsa och skriva och han hade gott minne. Långt upp i åren kom han ihåg långa dikter och visor som han hade lärt sig i sin barndom. Han var också en mycket god berättare.
       I 80-årsåldern skrev han ned en av sina berättelser, om en dramatisk Älgjakt till sjöss som han själv hade varit med om.
      
Jag har skrivit av hans text ord för ord. Ja, han var min morfar.

------  

 

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 030928. Senast uppdaterad 030928.