Genom åren har det varit många som försökt livnära sig på affärer med dagligvaror i Vallen. De som "orkade" hålla ut längst var Konsum och Daniel Wallin vilken var den siste att lägga ned butiken i Vallen.

Första kända Konsumfilialen var belägen mellan f.d. Nordgaards och Daniel Wallins, efter det vi kallar Sågvägen. Därefter blev den inrymd i Jakob-Oskars eller vad vi numera kallar Verner Erikssons.

I mitten av 20-talet byggde Konsum en egen fastighet där man inrättade en affär som sköttes av Palmén. Det huset köptes senare av Albin Vallinder. När den nya vägen genom byn var klar byggde Konsum nytt och flyttade affären till den plats där den fanns fram till nedläggningen 1964.

Verner Svensson hade under en tid en filial till sin Tågsjöbergsbutik i August Svenssons, numera Juthbergs. En affär inrymdes i Otto Nilssons som senare blev Albert Jonssons och numera Leif Jonssons. Affären drevs och ägdes av dåvarande ägaren till fastigheten, en som hette Björn.

Erik Vallin hade affär i det hus intill skolan som numera ägs av Valter Abrahamsson.

Något som kallades "Gruvboa" fanns en tid inrymt i den s.k. "Abrahams-Maris"-stugan på Tyko Anderssons gård där numera Eva Andersson bor.

Öfverlund hade också liten affär under en period.

Johan Wallins affär flyttades i början av 30-talet till den nya byggnaden som då stod vid "gammelvägen" och måndagen den 4 oktober 1954, sedan sonen Daniel övertagit affärsrörelsen och det beslutats att man skulle ändra vägsträckningen genom byn, inleddes flytten av hela huset till dess nuvarande plats intill vägen i Bäckbacken. En stor händelse när man lyfte upp hela huset på rullar och drog det med traktor hela vägen till dess nuvarande plats. Hela flytten genomfördes på en vecka och handeln pågick för fullt under hela flytten. Ett gigantiskt projekt på den tiden. Hösten 1968 stängdes butiksdörren för gott i Wallins och därmed stod Vallen helt utan affär. (Se bilder från flytten här)
Nu håller huset på att skatta åt förgängelsen när man inlett rivningen av det och innan år 2002 är slut kommer förmodligen "Daniels" att vara jämnat med marken.


Den här vyn vid infarten till Vallen är förmodligen snart ett minne blott.
Bilden tagen sommaren 2002.


Bakom den här dörren hade Johan Wallin (Daniel Wallins far) sin affär, innan byggnaden till vänster byggdes. Bilden tagen sommaren 2002 och huset står alltså ännu kvar på sin gamla plats.
                                                  Foto: ´n Hanns-Olov
Alfred Vallinder var under många år föreståndare för konsum i Vallen.Här tar några "grabbar" igen sig på konsumbron.

De två svartvita bilderna ovan är tagna utanför den Konsumbutik som byggdes efter den nya vägen genom byn. 

I början av 60-talet började Sixten Lambertsson med en matvarubuss som uppsökte gårdarna i byn och när Konsum lade ner butiken inrättade dom också en matvarubuss som körde några år. 
Genom åren har det alltså varit många som försökt livnära sig på affärer med "dagligvaror". Med varierade resultat kan man säga. 

Historik

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000303. Senast uppdaterad 0200713.