Första noteringen om Wallens by är ifrån år 1535. Då bestod byn av tre hemman. De tre hemmanen utökades till fyra och bildade grundstommen i den fastighetsbildning som rådde på Wallen fram till 1700-1800 talen. Första kartan ifrån byn är ifrån år 1690. I dag finns två gamla släkten kvar i byn, de har funnits i byn sedan 1500-1600 talet.

Byalaget har sedan ett par år tillbaka varit väldigt flitiga med att samla in gammalt material om Vallens by, bl.a. har det hittats en hel del fornfynd t.ex. pilspetsar, skrapor, fiskesänken och en gammal björntand. Detta material finns nu samlat i en pärm, "Wallen från forntid till nutid", som finns på Vallencia. 

Pärmen innehåller bl.a.:

* Fastighetsbildning på Vallen under äldre tider. Från 1535 till 1930, med namn och årtal gård för gård.

* Fornfynd som hittats runt byn. (Bilder)

* Sagor och sägner från trakterna runt Vallen.

* Befolkningsutvecklingen i byn.

* Vallenbor som utvandrat till Amerika.

* Gamla kartor. Den äldsta funna kartan från 1690 som upprättades av N. Spole. Vallen bestod då av 4 skattekronohemman.

* Gamla berättelser och skrönor.

Det finns även annan intressant läsning om Junselevallen:

* Läs om hur det var på Junselevallen under de olika   århundradena.

* Läs om de olika affärer och den post som funnits på byn. 

* Läs om de fädbodar som finns runtom Junselevallen.

* Dagbok från Anders Olof Myrholm – en märklig man under "svältåren" på Wallen 1867-68.

* Amerikabreven ifrån Elias Myrholm.

* Junselevallens byggnadsförening.

* Junsele Husvagnsfabrik AB (Polarvagnen)

* Björnjakt i Vallen

Dessutom finns ett antal pärmar med bilder från Vallen.

Läs gärna mer om:

Båssman

Vallvägens historia

Kittlagruvan

Pionjären August Svanström

Skogsavverkningens Metamorphoser av August Svanström.

Julhälsning 1910 av August Svanström

En skrivkarl och hans skrönor 

Vintersporter i Vallen

Fotboll på Vallen  

Bäckflottning av Gustav Rosin.

Wallenroth

Zacke Lundin

Husbehovssåg

Vallvägens historia 2

Bild från när Vallvägen blev till

Vattnet rann och vållara vann

För femti år sen

Mjölkstenen

Ishockey på Vallen

Johan Peter Wallin

Paviljongen

Ytterligare handlingar som behandlar bl.a. uppdelningen av gårdarna i Vallen under Laga skifte i mitten av 1800-talet har nu återfunnits och överlämnats till Byalaget. Dessa handlingar har funnits i byn sedan 1800-talet hos olika byamän och har förvarats i en byakista.
Handlingarna kommer nu att gås igenom för att senare överlämnas till Junsele Hembygdsförening för förvaring i deras arkiv liksom de gamla kartor som finns över Vallen.
Hembygdsföreningens nuvarande ordförande, Ulla Ramne-Annander, har rotat en del i arkivet och sammanställt en del av materielet som finns och som berör Vallen.
Vi kommer att publicera detta materiel efterhand på denna hemsida.
Ur hembygdsföreningens arkiv:
Ridvägen Krånge-Fjällsjö

Att gräva ett dike (Om Vallenböndernas husbehovssåg) 

Till startsidan

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000303. Senast uppdaterad 111109.