Liksom alla byar med jord- och boskapsskötsel hade också Vallen ett stort antal fäbodar. Många var s.k. enfamiljsfäbodar, men några bönder i byn hade gått samman och anlagt fäbodar gemensamt på samma plats vilket naturligtvis förenklade skötseln under sommaren när man kunde ha fäbodpigor som gemensamt skötte kreaturen och kunde hjälpas åt i arbetet på fäbodarna.
LILLVATTENBOERN

Lillvattenbodarna ligger ca. en mil norr om Vallen och anlades före 1815. Det var femhushåll i Vallen som hade sitt sommarviste i bodarna och följaktligen fanns här ursprungligen fem stugor med tillhörande uthus och ladugårdar.

Lillvattenbodarna slutade användas 1934 och i slutskedet var det bl.a. familjerna Tyko Andersson, Ingel-Petter Sjölander, Hugo Josefsson och Daniel Wallin som använde fäbodarna.

Numera finns endast ett kokhus kvar på fäbodvallen och det har ett årtal, 1816, inristat. Man vet dock att huset är ditforslat omkring 1920 sedan familjen Abraham Abrahamsson fått kokhuset i ersättning för den fäbod som skänktes till länsmuseet i Härnösand.

Sedan fäboden slutade brukas aktivt använde bönderna i Vallen den som sommarviste för får, killingar och hästar ända in på 1950-talet.
 

KÄLSBOERN

Några kilometer från byn, i Kittlaberget, fanns Kälsbodarna (eller Tjårsboern på vårt språk), som nyttjades av fyra hushåll. Fäbodarna anlades före 1832 och slutade användas 1932. Det fanns totalt fem stugor som i slutskedet användes av familjerna August Svanström, Otto Nilsson, Alfred Svensson, Salomon Andersson och Forsberg (från Krånge).

Numera återstår endast en nedruttnande fäbod tillhörande f.d. Forsbergs samt resterna av ett nedruttnat fähus och kokhus. En fäbod är flyttad till hembygdsgården i Junsele. Den byggnad som finns kvar har ett antal år inristade bl.a. ett från 1889.

Även hit forslade Vallenbönderna sina djur som inte producerade något, får och killingar, under sommaren. Detta pågick till början av 1960-talet.
 

VIBERGSBOERN

Vibergsboern eller Höverbäcksboern användes av familjen Viberg från Vallen. Den anlades under 1880-talet och brukades till 1908. Den ligger mellan Höverbäckstjärn och Bodvalltjärn och skogsbilvägen till Bodvalltjärn går praktiskt taget rätt över bostället.
 

ROLÉNSBOERN

Rolénsboern fanns sydost om Omsjömyren och var ursprungligen en huggarkoja tillhörande Robert Wallenroth som kom att användas som fäbod under sommarhalvåret av Johannes Rolén, därav namnet, och som huggarkoja vintertid. Här finns inga hus eller rester kvar av fäboden.
 

MYRHOLMSBOERN

Myrholmsboern fanns också i trakten av Omsjömyren och nyttjades av familjen Erik Myrholm. Inte heller här finns några hus eller rester kvar.
 

NILS-OLS BOERN

Ytterligare en fäbod som fanns i närheten av Omsjömyren. Denna fäbod användes av bybor i Vallnäset, bl.a. en som hette Nils Olsson.
 

RACKELBOERN

Rackelboern fanns ca. 100 meter norr om nuvarande Kettlavägen, inte långt från Kettlagruvan. Den anlades under 1880-talet och slutade användas 1934. Det fanns två stugor som utnyttjades av som mest tre hushåll i Vallen. Den överst belägna av stugorna kallades "Erik-Oskarsboern" och användes i slutskedet som getfäbod.
 
 

Förutom de nämnda fäbodarna kan det ha funnits några till. De flesta fäbodar kan skönjas om man vet att det funnits fäbodar på platsen. Kälsbodarna och Lillvattenbodarna är relativt öppna platser även om sly och skog börjat ta överhand. De flesta byggnader som funnits på fäbodvallarna har flyttats och blivit sommarbostäder åt utflyttade Vallbor och i något fall t.o.m. fullvärdiga åretruntbostäder.
 

Källa: Hörsägen från äldre Vallenbor samt Ingemar Olofssons, Junsele, forskningar och utredning av kulturminnen för Junsele Hembygdsförening, utförd under 1996.

 
Tillbaka till
Historik

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000416. Senast uppdaterad 010115.