Träsnidare Bror Rosin
från Vallen
1907 - 1988 

Träskulptur
Bror Rosins träskulptur "En ringdans medan mor väntar".

Bror Rosin, Junseles egen " döderhultare" har han kallats, började göra sina "trägöbba" först vid 40-50 års ålder. Han växte upp och bodde Vallen i hela sitt liv. Arbetade som "tummare" - virkesmätare åt skogsbolagen. Bror var självlärd, han täljde sina "göbba" i al eller "åddra" som vi säger, använde kniven och ibland stämjärnet. Han deltog under sin levnad med sina "göbba" i några utställningar i bl a Junsele och Sollefteå.
Idag finns de flesta av hans "göbba" i Junsele Hembygdsförenings ägo. Han skänkte dom dit för att dom skulle finnas samlade. "Jäg sälj dom icke", sa Bror, men några av hans figurer skänkte han bort till bekanta.
Här på Vallen minns vi också Bror som en duktigt berättare av fängslande historier om allehanda ting han upplevt. Hans "göbba" berättar också om gamla tider, om hur man arbetade förr. "Jäg tyck bäst om å göra ärbetssort´n," sa Bror, och hans figurer föreställer också t.ex."flottare vid slutflottningen i Ångermanälven 1982", "päropptagninga", "bondmora som ger grisen mat" och "tanter som stickar". Där finns "skidåkarn", "en som sitt å läs tidningen - Nya Norrland", "pensionärer på resa - "dom sitt å vänt på bussen", en som spelar dragspel - "Hammarforsens brus spelar han", sa Bror. "Kafferep med flera sorters kakor på brödfatet", samt många fler.
Den kanske mest kända som Bror gjort är den, efter Pelle Molins berättelse: "En ringdans medan mor väntar".


Bror Rosin

Jäg gör na gôbba iblann

Jäg gör dom
tå åddra
vä kniven

Ja, jäg ha ju
na stämjärna å

Aldrig att jäg räkn "ut nan ti "
hur länge jäg håll på
räkn´timma, häll däga

Nää, det gör jäg aldri´

Jäg gör na gôbba
då andan fall på
å äre så,
att jäg int´ ha nan anda
då lätt jäg e vära

Helst gör jäg " ärbetssort´n",
timmerkörara
å flyttara
å töcke

Jäg ha högvis tå dom
opp på bott´n
Rädd för tjyva ä jäg inte
Dä ä just ingenting
man sätt värde på
ä dänne

Men int´ sälj jäg
na gôbba
Va skö jäg sälj
dom för?
Va ha jäg tå dä ?


Pärninga...........!

Dikt skriven av Nils-Erik (Nicke) Sjödin

Lyssna

Till KULTUR

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 010315. Senast uppdaterad 090616.