JUNSELEVALLENS BYGGNADSFÖRENING U.P.A.


Så här såg andelsbevisen i Junselevallens Byggnadsförening u.p.a. ut. Båda utskrivna för Gustav Rosin (vilken f.ö. ingick i den första styrelsen), av kassören Albert Jonsson. Övriga i den första styrelsen var Albin Wallinder, Georg Rosin och Alfred Wallinder. Det nedre av andelsbevisen har som man kan se nr.1 och är utskrivet den 15/6 1923.

  
  Junselevallens Byggnadsförening u.p.a. registrerades den 15 november 1924 och upplöstes 1964. Föreningshuset, nuvarande Vallencia, byggdes 1926 efter att man redan 1923 påbörjat ett bygge av ett föreningshus på annan plats redan 1923 men förkastat det och byggde på den plats där det nu står. Det har under åren använts till bl.a. danser, fester, filmvisning, revyer m.m.

  Efter upplösningen av byggnadsföreningen 1964 inköptes föreningshuset av AB Polarvagnen som 1962 hade startat husvagnstillverkning i Vallen. Polarvagnen använde huset till sömnadslokal för gardiner och möbelklädsel till husvagnarna. Sedan byalaget bildats 1973 kom tanken på att det skulle vara trevligt för byn att ha en egen samlingslokal. Roffe Söderberg kontaktade Polarvagnens ledning som ställde sig positiv till en försäljning och byalaget kunde återbörda föreningshuset till Vallens befolkning.


Så här såg föreningshuset ut i början av 60-talet, innan det byggdes ut och renoverades och blev Vallencia. Visst finns det saker som förbättrats sedan byalaget bildades. (Jämför med bilden av Vallencia som finns på Byalagets sida).                                Foto: ´n Hanns-Olov

Tillbaka till
HISTORIK
Denna sida skapades av Junselevallens byalag 011028. Senast uppdaterad 020623.