Junsele-patrioter

Dä ä bra´no kållt på vintern
dä säg vi ållihop.
vi gruvä då vi jett gå ut å hannel.
å sä n´dän snön som vräk ne
i storä vitä sjoka
å i´ä huj ä naturn förvannäl.
vi huskes å frys
å hoste å nys
å glo på provarn, å svär
- men i Jönsel vell vi bo kvär.....

I Spanien ä´nä värmen
å itt ä´nä nan "åt"
på töckä vis skö ålle plassa vära.
Men itt ä´nä na ändå, 
för vell du ut vä´n båt
ja då jett du lange väga fära.
Men för dom som ha slant´n
sä finns ju Atlant´n.
Men - sålté vatt´n i kaffeburken???
Nää, då foe ållt vära.

No finns ä väl nan plass
som skö könnä pass,
olikä tider på år´e,
å för dom som vell åkä
å fära som en kråkä
sä äre väl tur att dom fo ä.
Men dom som väg
för å emot, dom säg
att dä ä nog bra som dä är
i Jönsel vell vi bo kvär....

Text och musik skriven av Rolf Söderberg, Junselevallen.

Kultur

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 010109. Senast uppdaterad 010316.