Mattias Rosin

Mattias Rosin, upphovsman till "Stigpolska efter Mattias Rosin i Junselevallen", härstammade från byn Vallen i Junsele socken, belägen i nordvästra hörnet av Ångermanland.

Hans far var en lantmätare Rosin från Småland som träffade hans mor, Sara Charlotta (Lotta) i samband med en förrättning nära byn sommaren 1866.
Mattias föddes den 15 mars 1867. Hans mor var av båtsmanssläkt, dotter till kronobåtsman Johan Martinsson Grön på roten 114 vid Betarsjön i Junsele.

Mattias gifte sig med en flicka från Vallen, Anna (på bygdens vis sedan kallad a'Rosins-Anna), och fick tillsammans med henne sex söner. Under tio år bodde familjen i Gafsele, Västerbotten. Hösten 1905 återkom Mattias från en årslång vistelse i "Norra Amerikat", närmare bestämt trakten av Winnipeg i Kanada, dit han åkt för att söka en drägligare tillvaro.

I Vallen drev familjen ett småbruk. Mattias arbetade i skogen, flottade timmer på våren, hämtade fisk ur insjöar och tjärnar. Samt spelade fiol. Någon Jon-Eric Öst var han knappast, mer spelevinkel än speleman tycker sig en bybo ha hört, utan spelade mest som tidsfördriv.

Han avled den 31 mars 1941.

Mattias Rosin var far till Gustav och Bror.
                                                                                    -´n Hanns-Olov

Tillbaka till
KULTUR
Denna sida skapades av Junselevallens byalag 020125. Senast uppdaterad 020413.