1500-talet

Generationerna på gårdarna avlöste varandra med ungefär 30-års intervaller. Varje familj bestod i medeltal av 5 barn. Under krigsåren var det stora variationer i befolkningstalet beroende på knekttjänster, svält och otaliga sjukdomar.

1600-talet

En oändlig följd av krig bl.a. 30-åtiga kriget. Flera Wallenbor blev uttagna i knekttjänster. Detta gjorde att två av gårdarna tidvis låg öde.

1700-1800 talen

Barnaskarorna växte. De ursprungliga fyra gårdarna splittrades upp och uppdelades till söner, döttrar och mågar. Under 1800-talet hände stora förändingar i bygden då skogsavverkningen och flottningen satte fart och kolmilorna började pyra och ryka i skogskanterna. Mängder av arbetssökande reste genom byn. En del av dom stannade och skaffade torp och familj och Vallen berikades med många nya släktnamn.

Befolkning under åren

År 1535 - 1599 ca. 60 personer
År 1600 - 1690 ca. 100 personer
År 1691 - 1765 ca. 90 personer
År 1766 - 1854 ca. 200 personer
År 1855 - 1900 ca. 400 personer
År 1901 - 1920 ca. 250 personer

 

Historik

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000303. Senast uppdaterad 010115.