Vad som är känt inhystes den första poststationen i Vallen hos Erik Oskar Eliassons. Därifrån flyttades posten 1913 till Nordgaards och 1929 kom den till Daniel Wallins affärsbyggnad där den kom att finnas till nedläggningen.

När posten fanns i Nordgaards skötte Adolfa Nordgaard stationen och när den kom till Wallins blev Dagmar Nilsson föreståndare.

Före 1915 sköttes postgången genom att man turades om att hämta posten i Krånge. Den s.k. "postklubban" gick från gård till gård och den som fick den stod i tur att hämta posten. Efter att från början ha transporterat posten med häst övergick man i mitten av 30-talet till busstransport när Sixten Josefsson startade bussrörelse i byn. Fredagen den 30 oktober 1970 gick Dagmar Nilsson i pension efter 41 och ett halvt år som föreståndare för posten i Vallen och samtidigt lades poststationen i Vallen ned och ersattes av lantbrevbärare. Då var det slut på att "gå på posten" och istället fick man posten levererad i gröna lådor vid vägkanten. Samtidigt suddades postadressen 880 38 Junselevallen ut för evigt och ersattes av 880 37 Junsele.Interiör från postfarstun i anslutning till Daniel Wallins affär
 med de gamla postboxarna t.v.  Foto: Ulla Ramne-Annander

En som många minns av de som körde posten med häst var Olov Jakobsson som skötte sysslan till hösten 1934. Därefter skötte hans son Martin Jakobsson transporterna med häst ungefär ett år innan busstrafiken tog över. Tidigare hade posttransporterna även skett med båt över Betarsjön sommartid. Det sägs att Åkerberg köpte en båt av Rundkvist i Ruske som han fraktade posten med.

Vid sekelskiftet och fram till ungefär 1918 var postadressen Renvallen men man fick ändra till Junselevallen eftersom det fanns flera poststationer med namnet Renvallen.

Som mest var det 105 hushåll som hämtade posten i Vallen och när poststationen lades ner var det 71 hushåll som berördes.

I början av seklet hämtades posten till Vallens närbelägna byar också i Vallen. Till Solberg och byarna däromkring fraktades posten av Solbergs-Lovisa och till Tågsjötorp var det Signe Berglund som skötte den sysslan.


Här tömmer a´Dagmar brevlådan för sista gången, 
den 30 oktober 1970.                 Foto: ´n Hanns-Olov

 


Så här såg poststämpeln ut den sista dagen 
för poststationen i Vallen.

Historik


Denna sida skapades av Junselevallens byalag 000303. Senast uppdaterad 020503.