VÅLL´N OM SOMMARN


Nu blommar det klöver och styvmorsviol
i trakten vi känner så väl.
Fast Näcken är gammal så hörs hans fiol
runt nipor och tegar och sel
Nu kommer det jäktade mänskor hit opp
att njuta av stillhet, av blommor, av knopp
Att vistas på Våll´n under sommarens lopp
gör under för kropp och med själ.

Nu röjs det i stugor som sovande stått
i väntan på kommande vår,
nu lekande barfota- ungar har brått
till stränder där abborren står.
Längs Rinnån ses glida ett par i en båt
bland blommande kabbeleka, som inga kor gör nåt åt,
så tag några blommor i handen och låt
dej smekas av doften du får.

Man glömmer så lätt vad som finns här omkring
- i synnerhet vi som här bor.
Vi tänker för ofta på världsliga ting
fast lyckan i nuet är stor.
Var aktsam om tiden, ty sommar´ n är kort !
I vinter så blir du ledsen för varje dag du spillt bort,
så njut varje timme och av varje sort
av örter du sett förr´n du for.

De tjärnar och sjöar som finns i nordväst;
när vandrade du till dom sist ?
Vad dessa är vackra, det vet du väl bäst
den dagen du chansen har mist........
Ro ut i din eka ! Ro ut men´s du kan !
Ta med dig din lilla oro och se hur lätt den försvann !
Var aktsam om Våll´n, där sällan du fann
att världen är ogin och trist.

text o musik: ROFFE SÖDERBERG ,Junselevallen

 

Lyssna

Sång: Disa Söderberg
Dragspel: Roffe Söderberg


Till Kultur

Denna sida skapades av Junselevallens byalag 010316. Senast uppdaterad 090616.